Magic Earring

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

Magic Earring, oyunda bulunan ancak elde edilemeyen bir Earring'dir. Eskiden 4 dakika boyunca Lightning Resistance'ı 20; Magic, Curse ve Poison Resistance'ı ise 50 arttıran Resist Peltate adlı özel bir etkiye sahipti. Bu etki daha sonra itemden kaldırılmıştır.

Magic Earring
Magic Earring
Stat değeri
Intelligence Bonus 4
Magic Power Bonus
Resistance to Magic 30
Resistance to Poison 20
Resistance to Curse 10
Earring Listesi
Unique
Akara
Old
Görev