Old Mage Earring

Knight Online Wiki sitesinden

Old Mage Earring, Monster's Stone bosslarından düşebilen, bunun yanı sıra Accessory Box ve Forgotten Accessory Box'tan çıkabilen Earring türünde bir itemdir.

Old Mage Earring
Old Mage Earring
Stat değeri
Defense Ability 10
Magic Power Bonus 5
HP Bonus 20
MP Bonus 40
Resistance to Flame 10
Resistance to Glacier
Resistance to Lightning
Resistance to Magic 30