War Flash

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

War Flash, NP kazanımını %10 arttıran bir itemdir. Balık tutarak elde edilebilir.