Urkthron's Essence

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Urkthron's Essence

Urkthron's Essence, 2nd job change göreviyle master açmak için Warrior, Kurian ve Porutu sınıflarının ihtiyaç duyduğu bir itemdir. [Field Boss] Urukthrone'dan düşmektedir.