Unstable Kentaraus' Heart

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Unstable Kentaraus' Heart

Unstable Kentaraus' Heart, Master açmak için tüm sınıfların ihtiyaç duyduğu bir itemdir. Centaur Faol'lardan düşmektedir.