Secret Portu Gauntlet

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

Secret Portu Gauntlet, Porutu / Kurian Secret Armor setinin kolluk parçasıdır.

Üretim materyalleri

Item özellikleri

Secret Portu Gauntlet (Normal)
Secret Portu Gauntlet
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Durability 15625 16625 17625 18625 19625 20625 21625 22625 23625 24625
Defense Ability 65 67 69 71 73 75 78 83 92 105
Stat Bonus 2 4 6 8 10 12 15 19 24
Weight 7.20
Required Level 70
Required Strength 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146
Required Health 86
Required Magic Power 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99
Secret Portu Gauntlet (Reverse)
Secret Portu Gauntlet
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21
Durability 21625 22625 23625 24625
Defense Ability 78 79 80 81 83 84 85 87 88 90 92 93 94 95 97 98 99 100 101 103 105
Stat Bonus 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Weight 7.20
Required Level 70
Required Strength 140 142 144 146
Required Health 86
Required Magic Power 93 95 97 99
Kurian / Porutu setleri
Krowaz Set
Secret Armor
Holy Armor