Rosetta Mage Gloves

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

Rosetta Mage Gloves, Mage Rosetta Armor setinin kolluk parçasıdır.

Item özellikleri

Rosetta Mage Gloves (Normal)
Rosetta Mage Gloves
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Durability 9312 10312 11312 12312 13312 14312 15312 16312 17312 18312
Defense Ability 46 48 50 52 54 56 59 64 73 86
Stat Bonus 2 4 6 8 10 12 15 19 24
Weight 4.60
Required Level 75
Required Intelligence 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136
Required Magic Power 144
Rosetta Mage Gloves (Reverse)
Rosetta Mage Gloves
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21
Durability 15312 16312 17312 18312
Defense Ability 59 60 61 62 64 65 66 68 69 71 73 74 75 76 78 79 80 81 82 84 86
Stat Bonus 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Weight 4.60
Required Level 75
Required Intelligence 130 132 134 136
Required Magic Power 144
Mage setleri
Grade 1
Grade 2
Grade 3
Crystal (Full Plate)
Crimson (Chitin)
Complete (Shell)
Ron's Set
Krowaz Set
Secret Armor
Rosetta Armor
Holy Armor