Ice Codex Gigas (selfname)

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Normal versiyonu için Kodeks Gigas sayfasına bakınız.

<selfname> Ice Codex Gigas, Under the Castle etkinliğinden ve item kırdırarak elde edilen materyallerle [Disciple of Hepa] Shozin'de üretilebilen, Glacier Damage odaklı bir Staff'tır.

Üretim materyalleri

Item özellikleri

<selfname> Ice Codex Gigas (Unique)
<selfname> Ice Codex Gigas
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Durability 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000
Attack Power 101 104 107 110 115 120 126 133 140 150 167
Attack Speed Very Slow
Effective Range 1.00
Defense Ability - 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38
Glacier Damage - 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Weight 3.00
Required Level 80
Required Intelligence 160
Required Magic Power 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146
<selfname> Ice Codex Gigas (Reverse unique)
<selfname> Ice Codex Gigas
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21
Durability 14000 15000 16000 17000
Attack Power 133 134 136 138 140 141 142 144 146 148 150 151 152 153 154 156 158 160 162 164 167
Attack Speed Very Slow
Effective Range 1.00
Defense Ability 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Glacier Damage 70 72 75 77 80 81 83 84 86 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Weight 3.00
Required Level 80
Required Intelligence 160
Required Magic Power 130 134 138 142
Staff Listesi
Normal
Unique
Görev