Hepa's Novice Staff

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

Hepa's Novice Staff, Mage sınıfı için Upgrade to Strengthen Weapons görev ödülüdür. Görevde, adları aynı olsa da her biri ayrı ayrı Fire / Glacier / Lightning hasarı veren üç farklı versiyonu sunulur.

Hepa's Novice Staff (Unique)
Hepa's Novice Staff
Stat değeri
Durability 9000
Attack Power 22
Attack Speed Very Slow
Effective Range 1.00
Elemental Damage 65
Weight 3.00
Required Intelligence 46
Required Magic Power 60
Staff Listesi
Normal
Unique
Görev