EXP Flash

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

EXP Flash, exp miktarını %10 arttıran bir itemdir. EXP Premium sahibi oyuncular 4 tane kullanabilirken, premium sahibi olmayanlar yalnızca bir tane kullanabilir.

Balık tutarak elde edilebilir.