DC Flash

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

DC Flash, Coin kazanımını %10 arttıran bir itemdir. Kazı yaparak elde edilebilir. Yalnızca DC Premium sahibi oyuncular kullanabilir.