Colmicola's Essence

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Colmicola's Essence

Colmicola's Essence, 2nd job change göreviyle master açmak için Mage ve Priest sınıflarının ihtiyaç duyduğu bir itemdir. [Field Boss] Kamicollo'dan düşmektedir.