Alkeradeua's Essence

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Alkeradeua's Essence

Alkeradeua's Essence, 2nd job change göreviyle master açmak için Warrior, Porutu ve Kurian sınıflarının ihtiyaç duyduğu bir itemdir. [Field Boss] Alkedrada'dan düşmektedir.