Akara

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

Akara, Knight Online hikâyesinde yaşam tanrıçasıdır. Her canlı ile iletişim halinde olan Akara, yaşlıların yaşlanıp ölmesini izlemiş, onların yerine gençlerin geçmesini sağlayarak yaşam döngüsünü sürdürmüştür.