Adaga (selfname)

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Normal versiyonu için Ahgada sayfasına bakınız.

<selfname>'s Adaga, Under the Castle etkinliğinden elde edilebilen, Priest sınıfına özel bir Shield'dır. Normal Ahgada'dan daha güçlüdür.

Dragon Horn Shield ile birebir aynı özelliklere sahiptir.

Bilgilendirme: Buy pazarı kurarken <selfname>'s Adaga değil, <selfname>'s Ahgada olarak çıkmaktadır.

Item özellikleri

<selfname>'s Adaga (Unique)
<selfname>'s Adaga
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Durability 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000
Effective Range 2.00
Defense Ability 210 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450
Defense Ability (Jamadar) 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43
Defense Ability (Sword)
Defense Ability (Club)
Defense Ability (Axe)
Defense Ability (Spear)
Weight 30.00
Required Level 80
Required Intelligence 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149
<selfname>'s Adaga (Reverse unique)
<selfname>'s Adaga
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21
Durability 20000 21000 22000 23000
Effective Range 2.00
Defense Ability 375 381 387 393 400 404 408 412 416 420 425 427 429 431 433 436 438 441 444 447 450
Defense Ability (Jamadar) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Defense Ability (Sword)
Defense Ability (Club)
Defense Ability (Axe)
Defense Ability (Spear)
Weight 30.00
Required Level 80
Required Intelligence 143 145 147 149
Shield Listesi
Normal
Unique
Görev