Ruahue (selfname)

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Normal versiyonu için Ruahue sayfasına bakınız.

<selfname>'s Ruahue, Under the Castle etkinliğinden elde edilebilen bir Priest Weapon'dır. Normal Ruahue'den daha güçlüdür.

Wrath of the Dragon ve Dark Knight Mace ile (Skill Option'a sahip olmaması dışında) aynı özelliklere sahiptir.

Bilgilendirme: Buy pazarı kurarken <selfname>'s Ruahue değil, <selfname>'s Ruaheu olarak çıkmaktadır.

Item özellikleri

<selfname>'s Ruahue (Unique)
<selfname>'s Ruahue
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Durability 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000
Attack Power 112 115 118 121 126 131 137 144 151 161 178
Attack Speed Normal
Effective Range 1.00
Lightning Damage 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132
Resistance to Flame 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43
Resistance to Glacier
Resistance to Lightning
Resistance to Magic
Resistance to Poison
Weight 6.00
Required Level 80
Required Intelligence 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144
<selfname>'s Ruahue (Reverse unique)
<selfname>'s Ruahue
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21
Durability 19000 20000 21000 22000
Attack Power 144 145 147 144 151 152 153 155 157 159 161 162 163 164 165 167 169 171 173 175 178
Attack Speed Normal
Effective Range 1.00
Lightning Damage 96 99 102 105 108 110 112 114 116 118 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 132
Resistance to Flame 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Resistance to Glacier
Resistance to Lightning
Resistance to Magic
Resistance to Poison
Weight 6.00
Required Level 80
Required Intelligence 138 140 142 144
Priest Weapon Listesi
Normal
Unique
Görev