Moonlight (selfname)

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Normal versiyonu için Moonlight sayfasına bakınız.

<selfname>'s Moonlight, Under the Castle etkinliğinden elde edilebilen unique bir Jamadar'dır. Normal Moonlight'tan daha güçlüdür.

Item özellikleri

<selfname>'s Moonlight (Unique)
<selfname>'s Moonlight
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Durability 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000
Attack Power 76 79 83 88 93 99 105 112 122 139
Attack Speed Fast
Effective Range 1.50
Poison Damage - 14 28 42 56 70 84 98 112 126 140
Weight 2.00
Required Level 80
Required Dexterity 180 184 188 192 196 200 204 208 212 216
<selfname>'s Moonlight (Reverse unique)
<selfname>'s Moonlight
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21
Durability 16000 17000 18000 19000
Attack Power 105 106 108 110 112 113 114 116 118 120 122 123 124 125 126 128 130 132 134 136 139
Attack Speed Fast
Effective Range 1.50
Poison Damage 98 101 104 106 112 114 116 118 120 122 126 127 128 129 130 131 132 134 136 138 140
Weight 2.00
Required Level 80
Required Dexterity 204 208 212 216
Jamadar Listesi
Normal
Unique