Minotaur

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Minotaur
Seviye 180
HP 60.000
Konum Krowaz's Dominion


Minotaur, Krowaz's Dominion'da bulunan bir bosstur.