Buju (selfname)

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi
Normal versiyonu için Buju sayfasına bakınız.

<selfname>'s Buju, Under the Castle etkinliğinden elde edilebilen bir Long Spear'dır. Normal Buju'dan daha güçlüdür.

Item özellikleri

<selfname>'s Buju Polearm (Unique)
<selfname>'s Buju Polearm
0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Durability 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000
Attack Power 158 163 170 177 185 193 201 212 226 245
Attack Speed Very Slow
Effective Range 2.00
Poison Damage 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132
Weight 15.00
Required Level 80
Required Strength 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238

Reverse versiyonun adında Polearm ibaresi yer almamaktadır.

<selfname>'s Buju (Reverse unique)
<selfname>'s Buju
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21
Durability 17000 18000 19000 20000
Attack Power 201 203 206 209 212 216 218 220 222 224 226 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245
Attack Speed Very Slow
Effective Range 2.00
Poison Damage 96 99 102 105 108 110 112 114 116 118 120 121 122 123 125 126 127 128 129 130 132
Weight 15.00
Required Level 75
Required Strength 226 230 234 238
Long Spear Listesi
Normal
Unique