Abyss

KO Wiki, Knight Online ansiklopedisi

Abyss, Delos kalesinin içerisinde yer alan ve Delos'a girmeye çalışan yaratıkları hapseden bir tür zindandır. Bu zindana giren yaratıklar bir daha dışarı çıkamadıkları için zindan, Umutsuzluk Çukuru anlamına gelen Desperation Abyss adını almıştır.

Abyss zindanı, yerin altına doğru uzanan dairesel geniş odalardan oluşur. Zindanın yer seviyesine yakın katlarında kısmen güçsüz yaratıklar bulunurken, alt katlara inildikçe karşılaşılan yaratıklar gittikçe güçlenmektedir.

Moblar

Desperation Abyss mobları

 1. Cave Leech (1-3. Kat) (HP: 7000, Lvl. 20)
 2. Cave Leech
 3. Cave Leech
 4. Solid Bin (4-5. Kat) (HP: 7000, Lvl. 38)
 5. Solid Bin
 6. Black Widow (6-7. Kat) (HP: 7000, Lvl 40)
 7. Black Widow
 8. Shadow (8-9. Kat) (HP: 5000, Lvl. 48)
 9. Shadow
 10. -Ara Kat-
 11. Gloom Hound (11-12.Kat) (HP: 7000, Lvl. 55)
 12. Gloom Hound
 13. Burning Skeleton (13-14. Kat) (HP: 4000, Lvl. 57)
 14. Burning Skeleton
 15. Phantom (15. Kat) (HP: 7000, Lvl. 60)
 16. Ghost Warrior (16-17. Kat) (HP 7000, Lvl. 60)
 17. Ghost Warrior
 18. Reaper (18. Kat) (HP 7000, Lvl. 65)
 19. Fallen Angel (19. Kat) (HP: 20000, Lvl. 80)
 20. -Son Kat-

Hell Abyss mobları

 1. Lutterslan (1-2. Kat) (HP: 1108, Lvl. 30)
 2. Lutterslan
 3. Orc Watcher, Orc Mage (3-4. Kat) (HP: 318, Lvl30)
 4. Orc Watcher, Orc Mage (3-4. Kat) (HP: 912, Lvl40)
 5. Gloom Hound (5. Kat) (HP: 5247, Lvl55)
 6. Wraith (6-7. Kat) (HP: 4452, Lvl65)
 7. Wraith
 8. Ara Kat
 9. Hobgoblin (9-10) (HP: 1601, Lvl. 45)
 10. Hobgoblin
 11. Manticore (11. Kat) (HP: 12551, Lvl. 85)
 12. Centaur (12. Kat) (HP: 19204, Lvl. 90)
 13. Flame Rock (13. Kat) (HP: 16615, Lvl. 100)
 14. Servant of Isiloon (14-15. Kat) (HP: 33999, Lvl. 130)
 15. Isiloon (15. Kat) (HP: 1300015, Lvl. 170)
 16. Ara Kat

Dragon Cave'de bulunan mob

Abyss drop listesi

Desperation Abyss dropları

 • Cave Leech — Abyss Gem, Dungeon Key, Green Pearl
 • Solid Bin — Abyss Gem, Dungeon Key
 • Black Widow — Abyss Gem, Key of Hell, Sweeping Potions
 • Shadow — Abyss Gem, Key of Hell, Magic Hammer
 • Ara Kat (10. Kat) — Bu kattan iksir alabilir, eşyaları tamir ettirebilirsiniz.
 • Gloom Hound — Abyss Gem, Dungeon Key
 • Burning Skeleton — Abyss Gem, Dungeon Key, Özel Para, +9 Takı, Abyss Holy Water %35
 • Phantom — Abyss Gem, Key of Hell, Özel Para, +9 Takı, Abyss Holy Water %50
 • Ghost Warrior — Abyss Gem, Key of Hell, +9 Takı, Transformation Scroll
 • Reaper — Abyss Gem, Key of Hell, Özel Para, 1440 HP İksiri
 • Fallen Angel — Abyss Gem, Abyss Blessing, +9 Takı, High Class eşyalar
 • Son Kat (20. Kat) — Bu kat ünlü özel kattır. Burada Blessed Scrolları satan bir satıcı vardır.​

Hell Abyss

 • Lutterslan — Abyss Gem, Dungeon Key, Abyss Holy Water %20
 • Orc Watcher — 480 Mana İksiri
 • Orc Mage — 480 Mana İksiri
 • Gloom Hound — Abyss Gem, Dungeon Key
 • Wraith — Abyss Wings, +9 Takı
 • Goblin Bouncer — Özel Para, Goblin Part
 • Hob Goblin (9—10) (HP: 6709, Lvl. 71) — Özel Para, +9 Takı
 • Manticore — Abyss Gem, Abyss Lullaby, Medium Class eşyalar
 • Centaur — Abyss Gem, Abyss Eye, High Class eşyalar
 • Flame Rock — Abyss Fire, High Class eşyalar
 • Servant of Isiloon — Bunlar Isiloon'un hizmetkârlarıdır. Tek vuruşta 1500 HP'nizi götürebilir, o yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor.
 • Isiloon — Iron Belt, Iron Necklace ve her çeşit High Class eşyalar. Bu yaratık çok güçlüdür. Yakında 900AC'li adama 4000+ vurabilir. Uzaktan ise 500+ civarı vurmaktadır.​

Dragon Cave